top of page
lode2_2.png

Pavel Provázek
Pavel Provázek

Mgr. Pavel Provázek


Na prvním místě je důležité představit mého společníka, Mgr. Pavla Provázka (nar. 13. 2. 1968), který se od začátku projektu „Sportovní dítě.cz“ podílí na přípravě, organizaci a průběhu sportovních pobytových kurzů. Je absolventem FTVS UK, oboru Tělesná výchova a sport, absolventem 1. trenérské třídy ve fitness a kulturistice na FTVS UK, bakalářský titul získal studiem na VŠTVS Palestra v oboru Sportovní a kondiční specialista, dále je Cvičitelem lyžování a Instruktorem lyžování, který se věnoval studiu lyžování v různých lyžařských školách v České republice, na FTVS UK na FTK Olomouc, stále jezdí na lyžařské semináře do zahraničí, absolvoval školení Dolnorakouského pedagogického institutu, aby poznal i jiné výukové styly a měl co možná nejlepší přehled a srovnání více pohledů na výuku lyžování. Od roku 2011 vyučuje lyžování na VŠTVS Palestra. Je absolventem rekvalifikace Vychovatelství a Výživového poradenství. Je to člověk, který má jako profesionální trenér dvacetiletou zkušenost v práci s dospělými lidmi i dětmi, ale také pracuje s vrcholovými sportovci, které připravuje na jejich vrcholné soutěže, včetně olympijských her. Je výborným obchodníkem, dokáže perfektně vyjednat výhodné podmínky pro konání našich kurzů a udělat kalkulace pro dané pobytové kurzy. Je spolumajitelem firmy Survival vyrábějící doplňky sportovní výživy a spolumajitelem Fitness akademie Ronnie.cz, s. r. o., která je akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rekvalifikační obory Instruktor fitness, Instruktor kulturistiky, Instruktor bojových sportů, poradce pro výživu a Poradce pro fitness, sport a zdraví.


Facebook: Pavel Provázek

Instagram: @pprovazek

bottom of page