top of page
lode2_2.png

Jitka Bejdáková
Jitka Bejdáková

Mgr. Jitka Bejdáková


K práci s dětmi mě přivedly moje dvě dcery, Bára a Klárka, kterým je nyní 16 a 12 let. V první fázi projektu „Sportovní dítě.cz“ jsem právě jim chtěla umožnit vhodný pohybový vývoj. Ze své sportovní historie bych zmínila běžecké lyžování, kterému jsem se díky dlouholetému pobytu ve Vysokých Tatrách věnovala již od prvního stupně základní školy. Od druhého stupně jsem přešla k atletice a biatlonu, které mě provázely i v průběhu studia na sportovním Gymnáziu Nad Štolou v Praze. Po jeho ukončení jsem se těmto sportům věnovala dál a vzhledem k pozitivnímu vztahu k horám a lyžování jsem si v roce 2001 udělala u APUL první licenci Instruktora lyžování i v anglickém jazyce a dále se začala věnovat systematickému studiu ve sportovních oborech. Jako poslední jsem dokončila na FTVS UK magisterské studium v oboru TV a sport. V září 2010 jsem dokončila bakalářské studium na VŠTVS Palestra v oboru Sportovní a kondiční specialista, v roce 2004 VOŠ Palestra obor Management sportu. V rámci vysokoškolského studia jsem úspěšně absolvovala ještě obor Vychovatelství, který zajišťuje pedagogickou kvalifikaci pro vychovatelství a pedagogiku volného času. Další kvalifikace, které mohu pro svoji práci využívat je Instruktor lyžování, Cvičitel lyžování a Trenér pro atletické přípravky, avšak toto vše jsou hlavně teoretické poznatky, na kterých se dá odborně stavět, ale při práci s dětmi je velmi důležitá praxe a chuť s dětmi pracovat, snažit se je zaujmout a vhodnou formou rozvíjet jejich schopnosti a naučit nové dovednosti. O to se také snažíme ve všech našich kurzech. Stále se snažíme o rozšiřování našich sportovních aktivit. Ve sportu se stále závodně věnuji speed inline bruslím a aktivně dalším sportům, které dětem rádi předáváme.

V současné době dokončuji knihu „Cvičení a sport po porodu“, která je jak informačním zdrojem o tom, co všechno se děje s organizmem ženy po porodu, tak hlavně uceleným souborem 15-ti druhů cvičení a sportů s návody, jak danou aktivitu provozovat, kdy je vhodné začít atd. Kniha je doplněna mnoha instruktážními fotografiemi a tréninkovými návody nebo ukázkovými cvičebními jednotkami. Velká pozornost je zde věnována také speciálnímu poporodnímu cvičení. V roce 2006 mi u vydavatelství Grada vyšla kniha „Cvičení a sport v těhotenství“, která se věnuje změnám v těhotenství, doporučením ohledně výživy, masáží atd. a opět mnoha druhům fyzické aktivity.


Facebook: Jitka Bejdáková

Instagram: @jituna_zla

bottom of page