LukasKolafa_UvnitrProfilu_1_edited.jpg

Hello

Bc. Lukáš Kolafa

Vedoucím dětí v pobytových kurzech, zejména zimních je Bc. Lukáš Kolafa (nar. 16. 2. 1980). Ze vzdělání je potřeba zmínit Pedagogickou fakultu Jana Evangelisty Purkyně, obor Učitelství pro druhý stupeň, aprobace chemie, biologie a je absolventem VŠTVS Palestra v oboru Sportovní a kondiční specialista. Od roku 2001 zvládl absolvovat kurz Instruktor školního snowboardingu (UJEP – Otakar Louka), na VŠTVS Palestra absolvoval Instruktora i Cvičitele lyžování. Pět let učil snowboarding a lyžování v USA, konkrétně v Boreal Mountain Resort 2002 – 2004, California, Lake Taho Area, vedení Kids Clubu, asistent managera, lyžařská škola pro malé začínající děti, 2005 – 2006 Park City, Utah – lyžařská škola pro děti v mladším školním věku cca  6 – 12 let. Po návratu z USA navázal ve výuce lyžování jako instruktor na VŠTVS Palestra. V našich lyžařských kurzech mívá Lukáš na starosti nejzdatnější družstvo lyžařů, kde je potřeba nejen pilovat techniku, ale také tyto děti zabavit, ohromit je něčím novým, co ještě neznají. Vzhledem k tomu, že starší děti s námi jezdí opravdu od útlého dětství, je potřeba velká kreativita, kterou Lukáš hravě zvládá, dokáže vzít děti nejen na sjezdovku, ale i mimo ni, do snowparku a je pro ně opravdovým vzorem umění na lyžích.

Kontakt

  • Facebook
  • Instagram