_Instruktor_3_edited.jpg

Hello

David Žůček

Pohyb a sport mi byl blízký už od dětství. Jako malý jsem začínal ploutvovým plaváním v rodinném potápěčském klubu Atol Příbram. Jakmile jsem dosáhl patnácti let, tak jsem začal dělat každoročně na potápěčském letním soustředění praktikanta a od osmnácti let následně vedoucího. V průběhu dětství jsem vyzkoušel spoustu sportů: Atletiku, gymnastiku, Judo, tanec, lezení, jógu. Nakonec jsem díky silovým čtyřbojům a podobným meziškolním soutěžím přilnul k posilování s vlastní vahou a později i se závažím, čemuž se věnuji pravidelně dodnes.

Hned jak jsem měl možnost si vybrat směr po základní škole, začal jsem studovat zdravotnické lyceum a ve stejném oboru studia pokračuji i teď na vysoké škole v oboru Radiologická asistence. Díky tomu mám 2x absolvovaný kurz první pomoci, jenž je přínosem na dětských táborech, kterým se věnuji každé léto, jak to jen jde.

Práci s dětmi považuji za velmi naplňující a věřím tomu, že jde o jednu z nejvíce smysluplných činností, kterým se jako lidé můžeme věnovat. Obzvláště v dnešní době, kdy je stále nutnější děti vést k pravidelnému pohybu. Sám si velmi vážím všech, kteří mě jako malého postrčili k soutěžení a sportování celkově, a doufám, že tu samou zálibu ke sportu dokážu předat dětem i já.

Kontakt

  • Facebook
  • Instagram